Etikai Kódex

Etikai Kódexünk – a törvényeknek és szabályoknak való megfelelés alapelvei

Az Atos elkötelezett a fenntartható üzleti növekedés mellett  és igyekszünk jó példával elöl járni. A törvényeknek való megfelelés alapvető kötelessége minden szervezetnek és fontos része a szociális felelősségvállalásnak is.

A “Vállalati felelősség” első lépése az Atos szabályrendszerének való megfelelés.

Ez a szabályrendszer a következőkből áll:

  • Nemzetközi és helyi törvények és szabályozások
  • Belső szabályok, eljárások melyek célja hogy az Atoson belüli gyakorlatot harmonizálja, függetlenül a törvényektől.

Az Atos Etikai Kódexe a következő alapkövekre épül:

Általános Üzleti integritás

Az integritás a legfontosabb alapelv melyet ügyfeleink és munkatársaink felé is gyakorolnunk kell. Az Atos professzionálisan kezel mindenkit, tekintet nélkül származásra, nemzetiségre, nemre, korra, korlátozottságra vagy bármely más megkülönböztető jegyre.

Megvesztegetés és korrupció tilalma

Az Atos teljes mértékben tiltja a korrupciót és minden más olyan törvénytelenséget vagy csalást magában foglaló tevékenységet ami üzleti vagy más előny megszerzésére irányul, akár közvetlen akár közvetett módon (például közvetítő segítségével), bármely országban, és szintén fellép a pénzmosás minden formája ellen.

Tisztességes verseny

Az Atos ügyfeleit, beszállítóit és partnereit tisztelettel kezeli, és nem fog tisztességtelen előnyt szerezni, sem közvetlenül sem közvetve részt venni olyan megállapodásban vagy szerveződésben, ami beleütközhet a vonatkozó jogszabályokba illetve a szabad-versennyel kapcsolatos szabályokba.

Összeférhetetlenség tilalma

Az Atos munkatársai által hozott döntéseknek pártatlannak és objektívnek kell lennie, melyek a cég érdekét veszik alapul, és nem befolyásolhatja a munkatárs saját érdeke akár anyagi vagy személyes, materiális, vagy immateriális értelemben.

Az Atos eszközeinek védelme – csalás tilalma

Az erőforrásokkal való visszaélés, eszközök manipulációja, adatvédelmi szabályok megsértése vagy hibás pénzügyi jelentések mind csalásnak minősülhetnek és ezáltal tiltottak: szankciókat vonhatnak maguk után az Atos részéről.

A bizalmasság védelme – belső információk

Az információt függetlenül annak kezelési és tárolási módjától védeni kell az illetéktelen hozzáféréstől, módosítástól, átadástól vagy megsemmisítéstől. Továbbá, az Atos a Párizsi tőzsdén jegyzett cég, így a befektetők és részvényesek számára mindig megbízható információt kell szolgáltatnia. Ennek megfelelően minden bizalmas információ kezelése szigorúan ellenőrzött módon történik annak érdekében hogy sem az Atos, sem az Atos ügyfeleinek érdekét ne sértse, illetve ne ütközzön a bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályozásokkal.

Az Etikai Kódex itt tölthető le.